เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 90
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,193
ทั้งหมด 132,379

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย และส่งเอกสารขอต่อใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้านค้าผู้ประกอบกา
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 2567 ณ ห้องประชุมจามจุรีศรีนาเยีย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
นำส่งหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการ ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค เรื่องการรับรองแนวเขต การแยกพื้นที่บางส่วนของ เทศบาลตำบลนาจาน กับ เทศบาลตำบลนาเยีย...
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย"
วันที่ 12 มกราคม 2567 จัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันที่เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ลงพื้นที่สำรวจถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน
วันที่ 8 มกราคม 2567 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจาน มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คุณยายพู ศรีแจ่ม
ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนวลแสง
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนาจาน ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิรับเงินเบีั้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview449
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ITA 2024 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview692

folder ประกาศสอบคัดเลือก

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาจาน