messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 83
เดือนนี้2,289
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,714
ทั้งหมด 237,878

camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงตัวเต็มไว "โครงการป้องก้นและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567"
ร่วมมุทิตาสักการะในพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง “พระครูอรุณธรรมโกศล” ( อุทัย เตชพโล ) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธา
ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลนาจาน (วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดกิจกรรม #โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10) อุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67
จัดกิจกรรม #โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์จากท่านนายอำเภอนาเยีย และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
info แบบ ประเมิน EIT 2567
แบบประเมิน EIT 2567

insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

folder ประกาศสอบคัดเลือก

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาจาน