เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [12 กันยายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [6 กันยายน 2566]
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [31 สิงหาคม 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [29 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
find_in_page ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 (วันที่ 5- 6 พ.ค. 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
photo ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาจาน ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ( วันที่ 13 เมษายน 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเช็ค เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127 -015 สายบ้านนาประชุมหมู่ที่ 7 ถึงบ้านนาจานหมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166

folder ประกาศทั่วไป
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder ประกาศสอบคัดเลือก
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1999
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125

folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียนประชุุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาจานว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder จดหมายข่าว
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123

folder แบบฟอร์มคำร้อง
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121

folder แผ่นพับ-วารสาร
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แก้งใหญ่ ทต.นาจาน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo แผนพับประชาสัมพันธ์เรื่อง น่ารู้เมื่อกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
photo แผนพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
photo แผนพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
photo แผนพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคระห์ให้การจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60× เทศบาลตำบลนาจาน