เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 [18 มีนาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [1 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่เก็บขยะ สถานที่ท่องเที่ยวแก้งใหญ่บ้านโนนแดง (10 กุมภาพันธ์ 2566) [16 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [14 กุมภาพันธ์ 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo เชิญชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาจาน
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินการให้รางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

folder ประกาศสอบคัดเลือก
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ของเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105

folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจาน
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุกรรสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

folder จดหมายข่าว
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111

folder แบบฟอร์มคำร้อง
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

folder แผ่นพับ-วารสาร
photo แผนพับประชาสัมพันธ์เรื่อง น่ารู้เมื่อกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
photo แผนพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
photo แผนพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
photo แผนพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคระห์ให้การจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
photo แผนพับประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47× เทศบาลตำบลนาจาน