เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [16 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศผลการประกวดกระทงสวยงาม เทศบาลตำบลนาจาน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [9 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 [9 พฤศจิกายน 2565]
ซักซ้อมเตรียมความพร้อมนางนพมาศ สำหรับการประกวดนางนพมาศในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 [4 พฤศจิกายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวน*** ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 ( เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 )
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเณฑ์ ระเบีย และคุณสมบัติผู้สมัคร การให้รางวัล การให้คะแนนนางนพมาศ และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
photo (5 ตุลาคม 2565) ร้านถูกดี สาขาป่ายู ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาีม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาีม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97

folder ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder ประกาศสอบคัดเลือก
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง p poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview72

folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105

picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุกรรสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104

folder จดหมายข่าว
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

folder แบบฟอร์มคำร้อง
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104

folder แผ่นพับ-วารสาร
photo แผนพับประชาสัมพันธ์เรื่อง น่ารู้เมื่อกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
photo แผนพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
photo แผนพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo แผนพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคระห์ให้การจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
photo แผนพับประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44× เทศบาลตำบลนาจาน