messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
image ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการแพทย์ไทย)[13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านศิปกรรม) [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน)[13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพี พิธีกรรม [13 ธันวาคม 2564]
 
image ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
สินค้า OTOP เทศบาลตำบลนาจาน[1 ตุลาคม 2564]
 
image สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
แก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน 2565[31 มีนาคม 2565]
แก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน จุดกางเต็นท์ อีกแห่งของจังหวัดอุบลราชธานี [21 เมษายน 2564]
วัดโพธิ์ศรีนาจาน (วัดบ้านนาจาน)[1 ตุลาคม 2563]
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน 2563[10 เมษายน 2563]
 
image ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
 

× เทศบาลตำบลนาจาน