เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศใช้ มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลนาจาน