เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุกรรสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประการรายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน ได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน ครั้งแรก พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file การแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลนาจาน