เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่งสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจาน
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุกรรสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประการรายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน ได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน ครั้งแรก พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file การแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลนาจาน