messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder กิจการสภา
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียนประชุุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาจานว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศแต่งตั้งเลขานุกรรสภาเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ปิดประรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลนาจาน