เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงวดงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบงบแสดงถานะการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี งบประประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลนาจาน