messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงวดงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
รายงานการตรวจสอบงบแสดงถานะการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี งบประประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาจาน