messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
find_in_page แนวปฏิบัติDos & Don’ts เพื่อลดความ สับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางใน การประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม เทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1104/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมารตฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศ คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาจาน