เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo เชิญชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาจาน
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินการให้รางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน ในกรณีแยกพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลนาจาน หมู๋ 1,2,3,4 และ 8 เพื่อไปรวมกับเทศบาลตำบลนาเยีย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo ขอเชิญชวน*** ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 ( เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเณฑ์ ระเบีย และคุณสมบัติผู้สมัคร การให้รางวัล การให้คะแนนนางนพมาศ และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo 5 ตุลาคม 2565 ท่านนายอำเภอนาเยีย ท่าน สจ เมธานันท์ ขวาของ (สจ.บรีส) หจก.รุ่งเรืองทรัพย์ฯ (เสี่ยภู) ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ท่านนายอำเภอนาเยีย ท่าน สจ เมธานันท์ ขวาของ (สจ.บรีส) หจก.รุ่งเรืองทรัพย์ฯ (เสี่ยภู) ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo คุณลักขณา สร้อยโคกสูง พนักงาน ทต.นาจาน ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo 5 ตุลาคม 2565 ความประทับใจที่พวกเราชาวเทศบาลตำบลนาจาน ได้ช่วยเหลือ ได้บริการคนป่วยนำส่งโรงพยาบาลนาเยีย ข้ามน้ำลำโดมใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ( 5 ตุลาคม 2565 )ทต.นาจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo (5 ตุลาคม 2565) ร้านถูกดี สาขาป่ายู ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คุณแม่หนูจันทร์ ถิ่นวาสนา คุณแม่หนูจันทร์ ถิ่นวาสนา (แม่เตี้ยตำกล้วย) บ้านนาประชุม สนับสนุนขนมจีน จำนวน 10 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน บ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน งดใช้เส้นทาง นาเยีย-นาประชุม และ งดใช้เส้นทาง นาเยีย-นาโพธิ์-นาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo ประชาสัมพันธ์เรือข้ามฟากวันแรก ท่าน้ำสำนักงานสาธารณสุข อ.นาเยีย - บ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 166 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× เทศบาลตำบลนาจาน