เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวน*** ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 ( เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 )
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเณฑ์ ระเบีย และคุณสมบัติผู้สมัคร การให้รางวัล การให้คะแนนนางนพมาศ และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo 5 ตุลาคม 2565 ท่านนายอำเภอนาเยีย ท่าน สจ เมธานันท์ ขวาของ (สจ.บรีส) หจก.รุ่งเรืองทรัพย์ฯ (เสี่ยภู) ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ท่านนายอำเภอนาเยีย ท่าน สจ เมธานันท์ ขวาของ (สจ.บรีส) หจก.รุ่งเรืองทรัพย์ฯ (เสี่ยภู) ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo คุณลักขณา สร้อยโคกสูง พนักงาน ทต.นาจาน ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo 5 ตุลาคม 2565 ความประทับใจที่พวกเราชาวเทศบาลตำบลนาจาน ได้ช่วยเหลือ ได้บริการคนป่วยนำส่งโรงพยาบาลนาเยีย ข้ามน้ำลำโดมใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ( 5 ตุลาคม 2565 )ทต.นาจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo (5 ตุลาคม 2565) ร้านถูกดี สาขาป่ายู ที่ช่วยสนับสนุนทีมงาน พนักงาน ทต.นาจาน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คุณแม่หนูจันทร์ ถิ่นวาสนา คุณแม่หนูจันทร์ ถิ่นวาสนา (แม่เตี้ยตำกล้วย) บ้านนาประชุม สนับสนุนขนมจีน จำนวน 10 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน บ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน งดใช้เส้นทาง นาเยีย-นาประชุม และ งดใช้เส้นทาง นาเยีย-นาโพธิ์-นาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประชาสัมพันธ์เรือข้ามฟากวันแรก ท่าน้ำสำนักงานสาธารณสุข อ.นาเยีย - บ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
find_in_page (3 ตุลาคม 2565) เทศบาลตำบลนาจาน ให้บริการเรือพี่น้องประชาชนข้ามฟาก ท่าเรือบ้านนาประชุม และ ท่าเรือสำนักงานสาธารณสุข อ.นาเยีย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo บริการฟรี บริการด้วยใจ (ขอบคุณน้องปุ๋ย นักวิชาการเงินและบัญชี (ร้านชาขุนพล สาขานาเยีย) ขอบคุณน้องเคน ที่ให้บริการประชาชน หมู่9 ไปคลีนิกคุณหมออังกาบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo (2 ตุลาคม 2565) ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ปิดบริการเรือข้ามฟาก ท่าน้ำสำนักงานสาธารณสุข อ.นาเยีย - บ้านนาประชุม แล้วนะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo เทศบาลตำบลนาจาน เปิดรับสมัครและขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 20 (ทั้งหมด 159 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× เทศบาลตำบลนาจาน