messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาจาน รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลนาจาน พนักงานท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบาลตำบลนาจาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388 |
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2567 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
เทศบาลตำบลนาจาน ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิรับเงินเบีั้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 490 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ITA 2024 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 745 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 915 |
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 497 |
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคุณสมบัติผู้สมัคร การให้รางวัล การให้คะเเนนนางนพมาศ และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 850 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 627 |
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 663 |
ขอเชิญชวนโหลดแอป “ทางรัฐ” เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาจาน เรื่องการสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
find_in_page ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 (วันที่ 5- 6 พ.ค. 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาจาน ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ( วันที่ 13 เมษายน 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเช็ค เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 20 (ทั้งหมด 192 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× เทศบาลตำบลนาจาน