เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder องค์ความรู้ที่สนับสนุน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ขององค์กร
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2558 – 2562 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลนาจาน