เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file รายงานการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตรสำนึกจริยธรรม คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลนาจาน “สุจริต โปร่งใส ใส่ใจบริการ” poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลนาจาน