เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบทำประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องขยายเวลาในการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขยายหรือเลื่อนเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เริ่มจัดเก็บภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลนาจาน