messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ( งานบริหารงานทั่วไป ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
สถิติการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
รายงานสถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
สถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ. 2565ครึ่งปีแรก(31 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาจาน