เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล เรื่อง การมอบหน้าที่การงานของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชแทน ปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลนาจาน ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน ในการรับผิดชอบงานประจำของเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลนาจาน