เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศทั่วไป
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล เรื่อง การมอบหน้าที่การงานของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชแทน ปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลนาจาน