เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
(-ว่าง-)
รองปลัดเทศบาล
โทร : -
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06 3854 5699
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นายนิเชษฐ์ อาจนาฝาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09 5605 7615
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813


× เทศบาลตำบลนาจาน