เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นายสุรัตน์ ทะนานคำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 06 6165 8649
นายชัยมงคล คันธะศร
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 08 7646 1194
นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน
โทร : 09 6173 5847
นางสาวธนธร ทังโส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 06 2770 2839
นายสุวรรณ คำศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 06 2545 6477


× เทศบาลตำบลนาจาน