เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ณ ศาลากลาง (หลังเก่า) วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 [18 มีนาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [1 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่เก็บขยะ สถานที่ท่องเที่ยวแก้งใหญ่บ้านโนนแดง (10 กุมภาพันธ์ 2566) [16 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [14 กุมภาพันธ์ 2566]
เทศบาลตำบลนาจานจัดการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาจาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3 กุมภาพันธ์ 2566]
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [27 มกราคม 2566]
วันที่19 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจาน กองคลัง ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​และภาษีป้าย​ ประจำปี​พ.ศ.2566 [19 มกราคม 2566]
#คณะกรรมการออกตรวจติดตามอาหารกลางวัน ของ ศพด. ในสังกัดเทศบาลตำบลนาจาน และโรงเรียนบ้านนาประชุม [19 มกราคม 2566]
คณะกรรมการออกตรวจติดตามอาหารกลางวัน ของ ศพด. ในสังกัดเทศบาลตำบลนาจาน และโรงเรียนบ้านนาจาน [19 มกราคม 2566]
งานวันครู ประจำปี 2566 [16 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 142 รายการ)


× เทศบาลตำบลนาจาน