messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศผลการประกวดกระทงสวยงาม เทศบาลตำบลนาจาน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
รายละเอียด : #กระทงนาจาน ***งานฝีมือ สวยงาม ปราณีต*** ประกาศผลการประกวดกระทงสวยงาม เทศบาลตำบลนาจาน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 - ชนะเลิศ กระทงบ้านนาประชุม หมู่ที่ 7 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี - รองชนะเลิศ อันดับ 1 กระทงโรงเรียนบ้านนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี - รองชนะเลิศ อันดับ 2 กระทงบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ***ขอขอบคุณ หมู่บ้าน และ หน่วยงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจประดิษฐ์ กระทงสวยงาม เพื่อเข้าประกวด ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปี 2565 เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจาน และประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมชมความสวยงาม ความประณีต ของกระทง และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระท***
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลนาจาน