เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาจาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศเทศบาลตำบลนาจาน ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566********************************** ขอขอบคุณ เจ้าของกิจการร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลนาจ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน