เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการออกตรวจติดตามอาหารกลางวัน ของ ศพด. ในสังกัดเทศบาลตำบลนาจาน และโรงเรียนบ้านนาจาน
รายละเอียด : วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. เทศบาลตำบลนาจาน นำโดยนายสุรัตน์ ทะนานคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน คณะผู้บริหาร นายยุคเดช ทะคำสอน ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ออกเยี่ยมและตรวจดูการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ศพด.บ้านนาจานและโรงเรียนบ้านนาจาน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะครู ของศพด. และ โรงเรียน โดยมีนายปริญญา ประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน ได้มาพบปะพูดคุย ถึงการประกอบอาหารในโรงเรียนด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปของโรงเรียนและเทศบาลตำบลนาจาน
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน