เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลนาจาน จัดโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [3 เมษายน 2566]
อุบลราชธานี ร่วมกันตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซม สะพานไม้ข้ามห้วยสะเดาะห์ตอนล่าง ซอยกุดอีก่า บ้านนาประชุม หมู่ที่ 7 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [22 เมษายน 2565]
ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แก้งใหญ่ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดเรียงหินชะลอน้ำ และทำความสะอาด [25 มีนาคม 2565]
จัดโครงการ เวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความร้อนร้อนของประชนชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน และจัดเวทีประชาพิจารณ์การดำเนินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น [20 มกราคม 2565]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)


× เทศบาลตำบลนาจาน