ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อขอยื่นเอกสารได้ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน ห้องกองคลัง/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เอกสารสำหรับยื่นเพื่อขึ้นทะเบียนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ( โฉนดที่ดิน , น.ส.3 , นส.3ก , สปก ) 4.กรณีมีที่อยู่อาศัยในที่ดินที่นำมาสำรวจวัดขนาดพื้นที่บ้าน (กว้าง x ยาว )
ชื่อไฟล์ : Qn96AmlThu93559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้