ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาจาน ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ( วันที่ 13 เมษายน 2566 )
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาจานขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ วัดโพธิ์ศรีนาจาน บ้านนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ตามกำหนดดังนี้ 14.30 น. ตั้งขบวนแห่รถบุปผชาติ ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางหมู่บ้านป่ายู หมู่ 9 เวลา 14.30 น.- 17.00 น. เคลื่อนขบวนแห่รถบุปผชาติไปตามถนนสานหลักผ่านหน้าโรงเรียนบ้านนาจานเลี้ยวขวาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานตามถนนสายหลักถึงวัดโพธิ์ศรีนาจาน (กลองยาว) เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เวลา 17.30 น.- 18.00 น. ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณพิธี พิธีเปิด โดย นายสุรัตน์ ทะนานคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน ประธานในพิธี เวลา 18.00 น. – 18.20 น. - พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุอายุยืน ผู้สูงอายุแต่งกายสวยงาม และผู้สูงอายุดีเด่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 18.20 น. – 18.40 น. กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย เวลา 18.40 น. – 20.00 น. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน (รำวงย้อนยุค) การละเล่นน้ำสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ เวลา 20.00 น. พิธีปิดโครงการ
ชื่อไฟล์ : BjxFnuMSun25241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้