ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาจาน ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจาน หรือผู้มาติดต่องานในเทศบาลตำบลนาจาน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tjc1wu 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
ชื่อไฟล์ : lfnWo0mSun11540.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้