ข่าวกิจกรรม

 เช้าวันจันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนาจาน นำโดยนายสุรัตน์ ทะนานคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมเครารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า เพื่อเตรียมความพร้อม การให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ภาพ/ข่าว : PR_งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาจาน

 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 เทศบาลตำบลนาจาน มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอนาเยีย เพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนที่มารับบริการ โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอนาเยีย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารรสุขฯรับมอบ

     วันนี้ ( 1 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาจาน นำโดยนายสุรัตน์ ทะนานคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน และคณะผู้บริหาร พร้อมสิบเอกกฤษฎา วิศรุตากุล รองปลัดเทศบาลตำบลนาจาน คณะครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอุทิศ บุญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน สังกัดเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

     ???วันนี้ (27 ส.ค. 64) เจ้าหน้าที่งานป้องกัน เทศบาลตำบลนาจาน ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับบ้านผู้ป่วยที่หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19?????

     วันนี้ ( 26 สิงหาคม 2564 ) งานกองช่าง เทศบาลตำบลนาจาน นำโดย นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน ได้ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ระบบประปา บ้านนาเจริญ ม.8 ตำบลนาเยีย

    #ตรวจสถานที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลนาเยีย ?วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณุสุขฯ ตรวจสถานที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลนาเยีย ?เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ LTC เพื่อใช้เป็นที่พักคอยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ป่วยและกลับมารักษาตัว ?ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการและกันพื้นที่เพื่อไม่ให้ปะปนกับที่พักอาศัย มีการจัดระบบสุขาภิบาล มีกระบวนการกําจัดเชื้อโรค และมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม หากพบผู้ป่วยที่แสดงอาการรุนแรงก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่รับรักษาดำเนินการต่อไป

     เทศบาลตำบลนาจาน นำโดยนายชัยมงคล คันธะศร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน และนายชัยวัฒน์ ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาจาน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอำเภอคุณธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามโครงการ "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" โดยใช้หลัก "บวร" ( บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ) ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดป่านาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ