ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

     วันนี้ ( 1 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาจาน นำโดยนายสุรัตน์ ทะนานคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน และคณะผู้บริหาร พร้อมสิบเอกกฤษฎา วิศรุตากุล รองปลัดเทศบาลตำบลนาจาน คณะครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอุทิศ บุญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน สังกัดเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ