ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/ 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุ เมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม สำนักนายกรัฐมนตรี - 2.เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3. ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี ลดเสี่ยงอันตราย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 4. กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง กระทรวงมหาดไทย - 5. กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์ อ้างรับชำระค่าน้ำ กระทรวงมหาดไทย - 6. ๘ วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่ กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 7. รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน ๕ มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย สำนักนายกรัฐมนตรี - 8.ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต ๖๔/๖๕ กระทรวงพาณิชย์ -

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ