ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอเสื่อ)

      "ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอเสื่อ" หมู่ที่ 7 บ้านนาประชุม ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใข้ในการทอเสื่อ โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น คือ ผือ ผือที่ว่านี้จะเกิดเองตามธรรมชาติและจะมีในหนองน้ำของหมู่บ้าน ชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อนำมาทอเสื่อ ทั้งนี้ไ้ด้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดรายจ่่ายให้กับครอบครัว และเพิ่มรายได้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรม)

      ศูนย์การเรียนรู้นาแปลงใหญ่

      ศูนย์การเรียนรู้นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการทำนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านศิลปกรรม)

      "แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม (เทียนพรรษา)" หมู่ 2 บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแกะสลักต้นเทียน และถ่ายทอดวิธีการทำต้นเทียนให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ