สภาเทศบาล

นายสัมภาษณ์ โกสม

ประธานสภาเทศบาล

นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ

รองประธานสภาเทศบาล

นายยุคเดช ทะคำสอน

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายคำดี คันธะศร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประไพร ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางบุปผา มาคะจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสัมภาษณ์ โกสม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุนทร บุญยิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายขวัญชัย ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพรวิชัย อ่างแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบำรุง ปั่นทองหลาง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางละเอียด เงินงาม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ นีระมนต์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพศาล มาลาสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ