หัวหน้าส่วนราชการ

นายยุคเดช ทะคำสอน

ปลัดเทศบาล

นายวุฒิไกร สุขสำราญ

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวุฒิไกร สุขสำราญ

รองปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวุฒิชัย หลักหาญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายถวิล ประทุมมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ