กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายถวิล ประทุมมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานเทศบาล

นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจิรัตดา หวังดี

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสุดารัตน์ พลโสภา

ครู คศ.1

นางจินตนา วุฒวัณณะ

ครู คศ.1

นางเมตตา ประเสริฐ

ครู คศ.1

นางสาวอังคณา หวังดี

ครู คศ.1

สิบเอกธนากร ดวงบุปผา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

---------------------------

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุลักษดา สร้อยฟ้า

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาพร ขันทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางพิมพ์หทัย ยาเสร็จ

คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก)

นางสาวอริษา มาคะวงค์

คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก)

Poll

ประชาชนชาวในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ