ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2565 ) ปรับปรุงฉบับที่ 5>>>ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : CND2uXcMon93620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้