ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงนนลูกรัง สายทางหนองหลักป้าย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง