เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศงานการเงินการคลัง
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบงบแสดงถานะการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี งบประประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1 - 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1 - 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลนาจาน