เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group กองช่าง
นายนิเชษฐ์ อาจนาฝาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -
สิบเอกทองพันธ์ ทนแสง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสุธิดา แม่นมั่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิษณุพงษ์ กุลบุตร
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายณัฐพนธ์ ปู่ยืน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


× เทศบาลตำบลนาจาน