เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
image ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการแพทย์ไทย) [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านศิปกรรม) [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน) [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพี พิธีกรรม [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมฯ) กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาโบราณ เพื่อถวายวัดในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจาน [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรม) กิจกรรมโครงการวิถีชาวนา ปลูกฝังอัตลักษณ์การดำนา ณ แปลงสาธิตนาห้วยโจด ม.13 [13 ธันวาคม 2564]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการแพทย์ไทย) [9 พฤศจิกายน 2563]
ปราชญ์ชาวบ้าน [9 พฤศจิกายน 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม) [9 พฤศจิกายน 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านภาษาและวรรณกรรม) [9 พฤศจิกายน 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)


× เทศบาลตำบลนาจาน