เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
#คณะกรรมการออกตรวจติดตามอาหารกลางวัน ของ ศพด. ในสังกัดเทศบาลตำบลนาจาน และโรงเรียนบ้านนาประชุม
รายละเอียด : วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. เทศบาลตำบลนาจาน นำโดยนายสุรัตน์ ทะนานคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน คณะผู้บริหาร ผอ.กองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ออกเยี่ยมและตรวจดูการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ศพด.บ้านโนนพัฒนา , ศพด.บ้านนาประชุม และโรงเรียนบ้านนาประชุม ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะครู ของศพด. และ โรงเรียน และร่วมพูดคุยเกี่ยวการประกอบอาหารในโรงเรียนด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปของโรงเรียนและเทศบาลตำบลนาจาน -------------------------------
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน