เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด : - รางวัลชนะเลิศ นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นบัว น้องอาย บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ---ส่งเข้าประกวด - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปริชาต ประเสริฐ น้องน้ำหวาน บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ---ส่งเข้าประกวด - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกรวีร์ อุปถัมภ์ น้องหยาด บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.ดอุบลราชธานี ---ส่งเข้า ***ขอขอบคุณ หมู่บ้าน และ หน่วยงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจส่งนางนพมาศเข้าประกวด ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปี 2565 เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจาน และประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมชมความงาม ความสามารถพิเศษ ของเด็กและเยาวชน และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง***
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลนาจาน